Voorschoolse opvang

De kinderen worden opgevangen door de medewerkers van FERM in hun gebouw van 7u. tot 8.15u.
Om 8.15u. worden de kinderen begeleid naar de school.
 
 
Naschoolse opvang

Gezien de opvangcapaciteit van FERM beperkt is, worden de kinderen noodgedwongen opgevangen op twee locaties: in het gebouw van FERM en op de speelplaats van de kleuterschool (gemelde opvang).
 
       a. Kinderopvang georganiseerd door FERM:

               - De kleuters maken altijd gebruik van deze opvangmogelijkheid op alle schooldagen.
               - De kinderen van de lagere school gaan na de gemelde opvang naar de buitenschoolse opvang van FERM.
               - De opvang start op maandag, dinsdag en donderdag om 15.45u.,
                 op vrijdag om 15.20u., op woensdag om 11.35u. en eindigt alle dagen om 18.30u.
               - De kinderen verblijven tijdens de opvang in het gebouw van FERM, ingang langs de Schoolstraat.
 
       b. Gemelde opvang georganiseerd door de school:
               
               - Deze opvang vindt plaats op de speelplaats van de kleuterschool en is enkel voor de leerlingen van de lagere school.
               - Twee/drie vrijwilligers houden toezicht op de gehele groep van kinderen.
               -
Deze gemelde opvang start op maandag, dinsdag en donderdag om 15.45u. en eindigt om 17.30u.
                 Op vrijdag start de opvang om 15.20u. Aansluitend kunnen de kinderen nog terecht in de opvang van FERM.
                 De vrijwilligers begeleiden de kinderen naar het gebouw van FERM.
               - Op woensdag is er GEEN gemelde opvang en gaan alle kinderen onmiddellijk naar FERM.
               - Wanneer de capaciteit in FERM niet volledig wordt benut, bestaat de mogelijkheid dat de gemelde opvang wordt ingekort,
                 volledig (alle kinderen gaan vroeger naar FERM) of gedeeltelijk (een groep kinderen gaat naar FERM).
               - De kinderen worden afgehaald op de kleuterspeelplaats, ingang schoolpoort kleuterschool.
 
 
Inschrijving

Mogen we nog even de aandacht vestigen op het feit dat alle kinderen moeten ingeschreven zijn in de opvang.
De inschrijvingen gebeuren via het secretariaat van FERM.
Opgelet : dit geldt alleen voor de nieuwe kinderen. Als uw kind het vorige schooljaar al ingeschreven was bij FERM dient u geen nieuw formulier in te vullen.
 
 
Tarieven en betaling

Maandelijks wordt per gezin één afrekening bezorgd van de gepresteerde opvanguren en eventuele gebruikte drankjes of koekjes..
 
 
Contactgegevens
 
Verantwoordelijke: Ann Vanthournout
Adres: Schoolstraat 48, 3110 Rotselaar
Telefoon: 016/58.90.07
E-mail: bko.rotselaar@samenferm.be
Website: www.samenferm.be