Maak kennis met ons FANTASTISCH schoolteam

 

 

 

 

TEAM KLEUTERSCHOOL

Knuffelklas: Juf Cathy en juf Elien

K1A: Juf Karin en juf Elien

K1B: Juf Marie en juf Elien

K2A: Juf Sophie en juf Elise

K2B: Juf Sara

K3A: Juf Liesbeth

K3B: Juf Marlies  

Kinderverzorging: Juf Carine 

TEAM LAGERE SCHOOL

L1A: Juf Nadine en juf Nathalie

L1B: Juf Helena

L2A: Meester Jeroen en juf Lieselotte

L2B: Juf Sofie M.

L3A: Juf Martine en juf Els W.

L3B: Juf Conny en meester Sam

L4A: Juf Sarah

L4B: Juf Annelore

L5A: Meester Dries

L5B: Juf Els B. en juf Ine

L6A: Juf Febe en juf Ine

L6B: Juf Jade

TEAM ZORG

Juf Lief (Zorgcoördinator)

Juf Cathry 

Juf Tatiana
 
Juf Siegrid
 
Juf Ine

Juf Sophie

TEAM LEVENSBESCHOUWELIJKE VAKKEN

Juf Nathalie V. (RKG)

Juf Vera (PEGO)

Meester David (NCZ)
 
TEAM SPORT

Meester Raf 

Juf Nathalie 

Meester Thijs

TEAM ONDERHOUD

Karine, Carine, Maria en Costel

ICT COÖRDINATOR

Juf Lieselotte

SECRETARIAAT 

José Paradijs
 
Lies van Dyck

DIRECTIE

Mara Cox